ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Câu Đối Mừng Phật Đản VESAK 2019 ( Đạo tràng Minh Trần )

Phật lịch: 2563 (tính theo năm Phật Niết Bàn)
Dương lịch: 2019
Kỷ niệm lần thứ 2643 (tính theo năm Đức Phật ra đời)

"Hoàng cung tứ nguyệt đản sanh, thiên giáng cửu long phún thủy.
Tuyết lãnh lục niên Thiền yến, Thìn lai, thử điểu hành hoa."
Dịch ra tiếng Việt 
Cung vua, rằm tháng tư, đức Phật ra đời, chín rồng từ trời bay xuống phun nước tắm ngài.
Sáu năm trong núi tuyết, tiệc Thiền bày ra, vừa đến giờ Thìn, muôn chim rộn rả dâng hoa

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, bà con đồng bào Phật tử, Đạo tràng Minh Trần một mùa Phật đản nhiều niềm vui an lành

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: