ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
GIẢI BỚT BUỒN PHIỀN

- Chúng ta quan sát sâu sẽ thấy tất cả mọi thứ trên đời, không có gì là tồn tại mãi, không có gì là còn hoài, không có gì là vĩnh viễn, kể cả những thứ lớn như trái đất, vũ trụ
Tất cả mọi thứ đang chuyển biến, đang thay đổi, đang hoại diệt.
Sự thay đổi này diễn ra trong từng phút, từng giây, tùng sát na vô cùng mau chóng.
- Đa phần buồn phiền lo rầu của chúng ta đến từ hai phía:
+ Do hoàn cảnh bên ngoài tác động không thuận lợi. Ví dụ như công việc gặp trở ngại, nhân viên bị xếp trách mắng trước đòng nghiệp,
+ Do tâm tính không tốt của chính bản thân ta. Ví như tính hay nóng nảy cố chấp, nhỏ mhen của chính ta...
- Người trí tuệ, hiểu biết thường đặt mình vào chỗ an ổn, làm gì cũng lường trước hậu quả, không làm việc kiểu đánh cược, không quá tham đắm vào bất cứ cái gì, biết cân nhắc mọi thứ.


- Khi đối diện với khó khăn, luôn tỉnh tâm sáng suốt giải quyết, không gây thù chuốc oán, Thường ôn hòa nhẫn nại,suy nghĩ thấu đáo, từng bước gỡ rối, dần sẽ ổn thỏa
- Thường tập cách tịnh tâm, hành thiền, buông xả cố chấp, không ôm lòng thù ghét bất cứ ai, học cách mở rộng tấm lòng, bao dung lỗi lầm của người khác.
- Tỉnh tâm quan sát rõ, buồn phiền lo rầu của ta là do đâu mà có. Thấy được nguồn gốc không ngoài sự tham lam, ích kỷ và cố chấp của bản thân ta.
- Luôn nghĩ, cuộc sống ngắn ngủi, vật chất phù du, danh lợi như mây nỗi, các pháp như bọt nước.
Chỉ có sống với tâm lương thiện, từ bi, hỷ xả là có giá trị vĩnh viễn, luôn tích cực sống tốt, phát triển năng lực và trí tuệ thì việc gì cũng hóa giải dễ dàng cuộc sống sẽ từng bước thăng hoa

Đạo tràng Minh Trần

Chia sẻ:
Bài viết khác: