Giảng ứng dụng Kinh pháp cú

giảng ứng dụng kinh pháp cú

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

Giảng ứng dụng Kinh Pháp Cú

kinh pháp cú
Giảng ứng dụng Kinh Pháp Cú
GIẢNG ỨNG DỤNG ''KINH PHÁP CÚ'' | MỤC THỨ 1


Buổi thứ 1: tâm ý là chủ

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ mọi thứ
Nếu với ý ô nhiễm
Nói năng hay hành động
Khổ não bám theo sau
Như xe, chân vật kéo

Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ tạo tác
Nếu với ý thanh tịnh
Nói năng hay hành động
An lạc sẽ theo sau
Như bóng không rời hình
( PC 1, 2)
Lời thêm:
Mọi lời nói, hành động, việc làm, suy nghĩ của ta đều do tâm ý làm chủ, điều khiển, sai sử, nên tâm ý là nguồn gốc của mọi khổ đau hay an lạc trong đời.
Vì sao ta khổ ? Vì ta sống với tâm buông lung, với ý ô nhiễm, suy nghĩ xấu ác, dẫn đến hành động, việc làm, lời nói gây tổn hại cho người, vật, thiên nhiên. Hậu quả là ta phải nhận chịu quả khổ đau buồn phiền do ta gây ra
Ngược lại, vì sao ta vui ? nếu ta sống với tâm sáng suốt, ý thanh tịnh, suy nghĩ thiện lành, hướng hành động, việc làm, lời nói mang lại an vui, hạnh phúc tổt đẹp cho người, vật, thiên nhiên. Đương nhiên là ta được hưởng phước báo an lạc mãn nguyện. Đúng là:
Gieo gió gặt bão
Ở hiền gặp lành
Không ít người, chưa hiểu rõ, chưa quan sát kỹ tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của tâm, của ý đối với đời sống của ta, đối với sự khổ đau hay hạnh phúc an lạc của ta.
Khi ta hiểu rõ:
tâm ta thế nào thì đời ta thế ấy
Tâm ta thanh tịnh sáng suốt bao dung thiện lành thì cuộc sống của ta an lạc hạnh phúc
Tâm ta nhỏ nhen ích kỷ buông lung thì đời ta rắm rối khổ đau bất an
Tâm có sự tập trung, chuyên nhất thì tâm lực mới mạnh mẽ, ý chí kiên cường, cuộc sống bình an yên ổn
Tâm tán loạn buông lung thì tâm lực sẽ yếu kém, ý chí hạ liệt, đời sống nhiều sợ hãi bất an
Thì ta mới thấy việc tu tâm dưỡng tính cần thiết thế nào đối với đời sống của ta
Hỏi: muốn tâm ta được vững chải an ổn thì phải làm sao ?
Đáp: Ta phải sống ngay thẳng lương thiện, không làm.những điều ác đức, gây tổn hại cho người, vật và thiên nhiên. Nên làm.việc thiện, suy nghĩ thiện, nói lời thiện giúp đỡ mọi người xung quanh. Thường tập đi thiền, ngồi thiền, làm việc có sự chú tâm chánh niêm, tâm ý dần được tập trung chuyên nhất, sáng suốt và vững chải. Có thể niệm danh hiệu Phật, trì thần chú, niệm hơi thở, tụng kinh Pháp cú một cách chú tâm cũng giúp tăng thêm sức mạnh, an ổn của tâm.

TS Hạnh Tuệ

Chia sẻ:
Bài viết khác: