ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
GIẢNG ỨNG DỤNG ''KINH PHÁP CÚ'' | MỤC THỨ 7

Mục thứ 7: Buông lung

Ai sống mà buông lung
Không phòng hộ các căn
Ăn, ngủ không tiết độ
Biếng nhác chẳng tinh cần
Ma uy hiếp kẻ ấy
Như cây yếu trước gió
(Pháp cú 7)
Lời thêm:
Ma đang uy hiếp, sẽ uy hiếp những người sống tùy tiện, buông lung, phóng túng, bê tha. Đáng sợ nhất là ma vương sẽ dẫn dắt những kẻ buông lung ấy vào ma đạo, sẽ gánh chịu nhiều nỗi khổ sở.
Các căn như: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà buông lung, phóng túng, bị mê hoặc, bị dẫn dắt bởi lục trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không được phòng hộ, giữ gìn thì tâm ma khởi lên, ý ma dẫn dắt vào đường ma là chắc
Như chỉ thích đàn đúm nhậu nhẹt, lưỡi lúc nào cũng thèm khát vị cay nồng của rượu bia, ngày nào không có không chịu nổi, lúc nào không có thì không chịu nổi. Dần dần trở thành ma men, con nghiện rượu bia...
Sống tùy tiện bê tha, ăn ngủ không giờ giấc, tiết độ làm cho thần kinh bất ổn, thân thể suy kiệt lại tiêu thụ những thứ có hại thì trước sau gì cũng sẽ thân tàn ma dại
Chỉ là ăn không giờ giấc, tiết độ, thân sẽ dễ bịnh, ngủ không giờ giấc tiết độ, như thường xuyên thức quá 1 giờ sáng sẽ có nguy cơ bất ổn về tâm lý, thần kinh...
Sống mà không siêng năng tu tâm dưỡng tánh, tọa thiền, nghe pháp, bỏ ác, tu thiện, làm việc, học hành, ngược lại chỉ muốn tham đắm hưởng thụ, lười biếng nhác nhớm, thì sẽ như cây yếu, rễ nông làm sao chịu được gió to, bão lớn trước sau gì cũng ngã đổ
Tâm ma đang uy hiếp những người sống buông lung, tùy tiện, phóng túng, bê tha từng giờ, từng phút
Có người hỏi: có " ma" thật không ?
Đáp: Ai trong tâm có ma thì bên ngoài có ma, trong tâm không có ma thì bên ngoài không có ma vậy
Đương nhiên của những người sống tùy tiện, phóng túng và bê tha như cây yếu trước gió nghiệp cuộc đời, sẽ ngã, đổ bất cứ lúc nào

TS Hạnh Tuệ

Chia sẻ:
Bài viết khác: