ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
GIẢNG ỨNG DỤNG ''KINH PHÁP CÚ'' | MỤC THỨ 8

Mục 8: Vững chãi

Ai sống quán bất tịnh
Khéo phòng hộ các căn
Ăn ngủ biết tiết độ
Chuyên cần có lòng tin
Ma không uy hiếp được
Như núi đá trước gió
Kinh Pháp cú 8
Lời thêm:
Ma, quỷ mãi mãi không uy hiếp, không tác động, không làm hại được những người sống trong chánh niệm, luôn quan sát thấy rõ cuộc đời là vô thường, biến ảo, thân thể ta là bất tịnh, nên không sinh tâm tham đắm, mê lầm, buông lung, cố chấp.
Người ấy luôn phòng hộ 6 căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý, không để 6 trần: sắc thanh hương vị xúc pháp mê hoặc, dẫn dắt vào đường tà.
Ngay cả việc sinh hoạt ăn ngủ hàng ngày đều giữ tiết độ, vừa phải, phù hợp. Người ấy có lòng tin vững chắc, vào Tam Bảo, Phật pháp, chính mình, nhân quả, điều thiện không gì lay chuyển nổi. Tin Phật giúp tâm sẽ vững chải an ổn
Nhất là người ấy luôn tinh tấn, nỗ lực, chuyen cần tọa thiền, học kinh, làm thiện; từng giấy phút tỉnh giác điều phục tâm, tiêu nghiệp chướng, tăng phúc trí, cứu giúp chúng sinh.
Người như vậy dù là nội ma, hay ngoại ma cũng không làm gì được.
Nội ma là chỉ những loại tâm ma, vọng tưởng điên đảo.
Ngoại ma là chỉ những cám dỗ, kích thích của ngoại cảnh tác động qua 6 căn, khiến ta mê muội, tham đắm, dẫn đến có những lời nói, hành động, việc làm, suy nghĩ lệch lạc, sai lầm, gây tổn thương, đau khổ, mất mát cho bản thân và mọi người, mọi vật.
Ví như sự cám dỗ kích thích của bài bạc, rượu chè, hút sách ma túy làm cho người sử dụng bị thân tàn ma dại, khổ mình, khổ người
Ma túy cũng là một loại ngoại ma vô cùng nguy hiểm, nguy hại cho con người hiện nay
Những người như vậy, tâm vững chãi như ngọn núi hùng vĩ không có bất kỳ ngọn gió nào lay chuyển được, dù là một ly lai.

TS Hạnh Tuệ

Chia sẻ:
Bài viết khác: