ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Lễ Phật Đản - Lễ Tắm Phật của Đạo Tràng Minh Trần

Vui thay đức Phật ra đời !
Chủ nhật ngày Rằm tháng tư Âm lịch (nhằm ngày 19/5/2019)
- 14h Phát tặng quà cho hơn 100 hộ gia đình tại Ấp Đồng Lớn, Trung Lập Thượng, Củ Chi 
- 16h30 Lễ tắm Phật (Chùa Ni ) - Pháp thoại
- 17h thả hoa đăng mừng Phật Đản 
- 17h45 Thuyết giảng Phật pháp 
- 18h30 Lễ tắm Phật ( Chùa Tăng ) 
- 19h 30 Hồi hướng
Xin liên hệ 0996175233, 0906661620

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: