ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Lễ Vu Lan của Đạo tràng Minh Trần - Bửu Đà Tịnh viện - Củ Chi 11/8/2019

- Hình ảnh lễ Vu Lan của Đạo tràng Minh Trần - Bửu Đà Tịnh viện - Củ Chi 11/8/2019 ( 11/07 năm Kỷ Hợi )
- Trao tặng 50 phần quà cho bà con nghèo khó khăn trên địa bàn xã Phước Thạnh - Củ Chi

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: