ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
Phát quà từ thiện cho hộ nghèo, người dân tộc tại Chùa Đồng Lớn

Phát quà từ thiện cho hộ nghèo, người dân tộc tại Chùa Đồng Lớn , thuộc Ấp Đồng Lớn, Trung Lập Thượng, Củ Chi. Nhân dịp Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: