ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TẾT

Khởi tâm từ
Làm việc thiện
Thân an, tâm lạc
Tăng phước, tiêu nghiệp
Cùng làm nhé !
Chùa Đồng Lớn và các chùa thuộc đạo tràng Minh Trần sẽ tổ chức tặng quà tết cho bà con khó khăn Bình Phước, Tây Ninh, Quảng Nam, Long An, Củ Chi
Thời gian tặng quà từ 20/12 đến 25/12 âm lịch
Số lượng 500 phần quà (mỗi phần quà khoảng 300 ngàn đồng)
Các Phật tử, mạnh thường quân có thể sắp xếp đi cùng đạo tràng phát quà cho bà con.
Mục đích: Cùng nhau thực hành từ bi bố thí, chia sẻ tình thương giúp bà con ấm lòng khi tết đén xuân về
Mong quý Phật tử, mạnh thường quân, thập phương thiện tín .hoan hỷ cùng phát tâm góp sức làm việc thiện này
Kính thông báo
Trụ trì và chư Tăng, chư Ni các chùa thuộc Đạo tràng Minh Trần

Chia sẻ: