ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN

ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
ĐẠO TRÀNG MINH TRẦN
VÌ SAO CẦN PHẢI TU TẬP?

Tu đạo đức
Tâm an lạc
Tỉnh giác từ bi
Nhẫn hòa hỷ xả
Vui hạnh phúc 
Tu tập là phát triển những đức tính tốt đẹp của mỗi con người như thương người, bao dung, chân thật, siêng năng, từ bi, nhẫn nại, tha thứ. Đồng thời nhận diện, chuyển hóa, dứt trừ những thói hư, tật xấu, tính ác của bản thân như: ích kỷ, tham lam, cố chấp thù hận, ganh ghét, dối trá, độc ác, lười biếng.
Đời sống thể hiện được nhiều tính tốt trong lời nói, hành động, suy nghĩ hướng thiện, từ bi, tích cực là đời sống nhiều niềm vui hạnh phúc. Đời sống bộc lộ nhiều điều ác, gây tổn hại người, vật và thiên nhiên, trong lòng ôm nhiều sự cố chấp thù ghét, ích kỷ thì sẽ luôn đau khổ, không vui. Có thể nói, muốn sống hạnh phúc an vui thì phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Ai có đạo đức tốt, người ấy sống hạnh phúc an vui.
Chất lượng sống của con người phụ thuộc vào đức tính của người đó. Như vậy, sống vui hay sống khổ là do chính ta lựa chọn. Tu tập phát triển những đức tính tốt đẹp, tăng trưởng trí tuệ và phước đức là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc mà mỗi con người đều mong muốn.
( Trích Hạnh phúc Minh Trần - T.S Hạnh Tuệ )

Chia sẻ:
Bài viết khác: